Organ pada flora tingkat tinggi terdiri atas akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Setiap organ pada flora mempunyai fungsi […]

Struktur Dan Fungsi Jaringan Hewan | Jaringan pada binatang terbentuk dari beberapa sel hasil proses diferensiasi yang kemudian mengalami proses […]

Sistem organ pada tubuh insan mempunyai fungsi yang bermacam-macam namun mempunyai keterkaitan satu sana lainnya. Organ ialah sekumpulan jaringan dalam […]

Organ Pencernaan Manusia merupakan salah satu sistem organ yang memiliki peranan penting dalam tubuh manusia. Dalam sistem organ ini tentunya […]

Sistem ekskresi pada manusia merupakan salah satu sistem pengeluaran yang terjadi pada badan manusia. Selain ekskresi, sistem pengeluaran pada badan […]

Perkembangbiakan mahkluk hidup bertujuan untuk melestarikan jenisnya dan terhindar dari kepunahan. Berkembangbiak merupakan salah satu ciri mahkluk hidup. Dengan berkembngbiak […]

Perkembangbiakan pada hewan sanggup dilakukan secara vegetatif, generatif ataupun keduanya. Dengan melaksanakan perkembangbiakan, binatang memperbanyak diri untuk menjaga kelangsungan hidupnya. […]